DRAFT!!! PODKAST: Patandjali – Joga sutre | Savremeno čitanje

KNJIGABLOG

Dobro došli radni narode, na…

PODKAST: Patandjali – Joga sutre | Savremeno čitanje

Epizoda “Uvod i dobrodošlica” je ovde na stranici prva, ali je vrlo moguće da su je dole pomenuti servisi stavili na kraj liste. Ne bilo vam zapoveđeno te epizote počnite, gde god se nalazila.

Osim ovde na stranici, podkast dakle možete pratiti i na raznim drugim servisima i kanalima i to:

Apple Podcast
Spotify
Deezer
Amazon Music

Hvala što ste tu i uzdravlje!

Uvod u Patanđalijeve Joga sutre – Dobrodošli

Za početak: hvala što ste se u moru drugih, možda i boljih, odlučili baš za ovu moju interpretaciju teksta Joga sutri. Iako postoji uvreženo mišljenje da je Joga sutre napisao Patanđali, mnogo je verovatnije da je veći broj njih skupio, a manji sam napisao. Originalni tekst nije sačuvan i ono što je nama danas dostupno su komentari, prevodi, interpretacije, komentari na interpretacije, kao i komentari na komentare, itd.

O Patanđaliju znamo veoma malo, a ipak se smatra najrelevantnijom figurom u istoriji i filozofiji joge. Pretpostavlja se da je bio učenjak, filozof i braman (svešteno lice) i da je živeo između 2. veka stare i 4. veka nove ere na indijskom potkontinentu. Da, slažem se, 600 godina je dug i vrlo neprecizno određen period, ali drugačija tvrdnja bi bila neozbiljna.
Tendencija u istorijskoj nauci je da se Patanđalijev život i rad smeste u prva dva veka nove ere. Oko toga se slaže najveći broj istoričara. Da bude još zanimljivije, mi sa sigurnošću ne možemo utvrditi čak i da li se radi samo o jednoj osobi ili o više njih, a kamoli o kojem je vremenskom periodu reč. I oko toga se slaže najveći broj istoričara. Ovo će verovatno neke razočarati, i žao mi je zbog toga, ali – da parafraziram Ničea – nećemo da zamućujemo vodu, kako bi izgledala dublja.

Odmah vam kažem i da ja pojma nemam šta je Patanđali lično mislio ili želeo da nam kaže. Ne poznajem čoveka. Ovo što držite u rukama je samo i isključivo moje razumevanje njegovih iskaza, obojenih ličnim iskustvom, znanjima i razmišljanjima.
Pred vama je, dakle, jedno sekularno, minimalističko tumačenje bez mnogo komentara, da na jedan redak sutri ne biste morali čitati dve stranice komentara ili slušati sate i sate podkasta u kojima se ja pravim pametnim. To mi nije cilj, nego se oslanjam na vašu moć tumačenja. Za neke je to trivijalizacija i ja odgovorno tvrdim da su potpuno u pravu, te sam saglasan s njima, jer niko joga sutre ne može razumeti umesto vas, niti bolje od vas samih.

Iako nisam sanskritolog, umem da čitam i koristim literaturu, te analiziram dostupne izvore. Sa tim u vezi, za knjigu i podkast pred vama mi se najprimerenijom učinila metoda uporedne analize sadržaja. Nazvao bih to radom na „ramenima divova“. Zašto? Zato što sam interpretaciju bazirao na oko 150 pročitanih prevoda na engleski i nemački jezik kao i na jednom prevodu na srpskohrvatski. Od svih pročitanih, 39 je ušlo u finalni izbor i nalaze se u listi literature tj. poslednjoj epizodi podkasta. Pošto je repeticija majka znanja (tačan prevod je učenja, ali hajde sad da ne sitničarimo) što sam više različitih interpretacija iznova čitao, postajalo mi je jasnije šta je pisac hteo da kaže – kao kad Neo ugleda matriks. Zbog toga mi je i bilo relativno lako napraviti izbor literature.

Pred vama su dve verzije Joga sutri. I jedna i druga nisu prevod, nego su savremeno čitanje i pisao sam ih i čitao današnjim jezikom. Kod pojedinačnih sutri sam se trudio, koliko god je to bilo moguće, da ostanem veran dostupnim “originalima”. Kao što sam već i napomenuo – onako kako sam ih ja razumeo. Zato se ovo pred vama i zove interpretacija, a ne prevod.

Problem sa “originalnim” tekstom je i u tome što su, radi lakšeg pamćenja sutre pisane u nizovima (kaokadabihjaovdeovakopisao), a ne prema pravopisu. A posebno ne po današnjem pravopisu i jeziku. Na kraju krajeva, takav je bio i cajtgajst. Osim toga pisane su i bez glagola (kaokadajaovdeovakopisanje) i u ne baš logičnim nizovima reči (ovakokaokadajapisanjeovde), kako bi ih oni koji su umeli da čitaju – a takvih je bilo veoma malo – lakše upamtili. U originalnom tekstu su ukupno iskorišćena samo četiri glagola. Sa tim u vezi, nužno je bilo i pronaći glagole koji bi olakšali razumevanje. Dakle polazni tekst je izuzetno hermetičan, težak za razumevanje i ostavlja puno mesta za učitavanje. Moja namera je bila da ga učinim manje zatvorenim i da ga interpretiram u granicama svojih mogućnosti.

Numeracije sutri su dodate vekovima nakon nastanka originalnog teksta, kako bi se čitaoci lakše snašli. Koliko je onima koji su ove brojeve ubacivali pošlo za rukom da čitaocu posao i olakšaju je drugo pitanje. Vrlo često je to vodilo, a i dan danas vodi, izvlačenju pojedinačnih sutri iz ostatka korpusa, te izvlačenju iz konteksta, pa na koncu i problematičnom čitanju.

U podkastu sam za nijansu slobodniji u interpretaciji. Zbog toga je i sva odgovornost za sve moguće greške samo i isključivo moja. Evo ovde svečano obećavam i to da će, ako bude pronađena, svaka greška biti ispravljena u nekom sledećem izdanju. Pri tom ne bih da naročito naglašavam da se valjana (kontra) argumentacija podrazumeva. 

Iskreno se nadam da ćete tokom slušanja, kao i ja tokom pisanja, čitanja i snimanja uspeti da otklonite prepreke, te da mirnog toka misli dođete do (samo) spoznaje. Drugim rečima, nadam se da ćete se tokom čitanja manje živcirati nego ponekad ja.

Uzdravlje!


 

Patandjali, šta je joga? – Joga sutre 1.1 – 1.4


1.1 Sada započinjemo učenje o jogi.
1.2 Joga je smirivanje tokova misli.
1.3 Tako dolazimo do svoje suštine.
1.4 Inače se poistovećujemo sa sopstvenim mislima.


Ove četiri rečenice počinju Joga sutre, sistematizovana zbirka iskaza koji se pripisuju Patanđaliju, a koja i dan danas slovi za najveći autoritet u oblasti joge kao praktične filozofije. Continue reading

Pet vrsta misli – Joga sutre 1.5 – 1.6

Pet vrsta misli | 1.5 – 1.6 |
1.5 Pet je vrsta misli, a mogu biti korisne ili beskorisne.

1.6 To su: tačna znanja, pogrešna znanja, predstave, snovi i sećanja.

Nakon što nam je objasnio da je joga zaustavljanje tokova misli, Patanđali nam u naredne dve sutre objašnjava koje sve to vrste misli postoje. On ni jednog trenutka ne kaže da su misli loše ili dobre. Tu crno-belu sliku, da nešto mora biti ili ovako ili onako već na početku ostavite po strani. Moj predlog vam je da Joga sutre uopšte ne tumačite u ili-ili maniru, osim ako eksplicitno tako nije rečeno. Patandjali nam ovde prvo jasno kaže da nam misli mogu biti i korisne i beskorisne, pa onda predstavlja svih pet vrsta misli pojedinačno.

Dakle, misli per se nisu loše, niti Patanđali od nas traži da prestanemo da mislimo. Naprotiv! On nas upoznaje sa njima!

Joga sutre 1.7 – 1.11

Scroll to top