Nauka u službi učitelja joge

Nauka u službi učitelja joge je kredo Minimal Joge i definiše moj pristup jogi. Reč je o primeni naučnog metoda. Onima koji se pitaju šta, zašto i kako odgovor delimično leži u tekstu ispod. Ovde sam prvo predstavio problem, a zatim objasnio zašto. Detaljnije o tome kako sam pisao u tekstu koji možete pročitati ovde: Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica.

Nauka u  sluzbi učitelja joge

Šta je problem?

Za razliku od poziva inženjera, arhitekte, psihologa ili medicinske sestre,… učitelj joge nigde u svetu nije zaštićeno zanimanje. To znači da svako ko poželi može da se nazove učiteljem joge. Da, tako je jednostavno. Da je moja baba Slavka za života htela da za sebe kaže da je učiteljica joge, ne bi postojala instanca koja bi to mogla da joj to ospori. Ista situacija je i danas.

Da bi koliko-toliko zaštitili branšu, učitelji joge su se organizovali u udruženja i dogovorili oko minimuma standarda koji bi trebalo da važe kada neko želi da se nazove učiteljem joge. U sklopu tih standarda definisane su oblasti i kvalifikacije koje bi jedan učitelj joge trebalo da poseduje. Između ostalog u to spada određeni fond časova anatomije i fiziologije, istorije i filozofije joge i naravno metodologije nastave. Najveći fond časova posvećen je izučavanju jogijskih praksi i tehnika.

To sa tim organizovanjem i standardima je jedna jako dobra stvar. Ako radi! Na kraju krajeva i društva funkcioniše zahvaljujući postignutom dogovoru o minimumu standarda kojih se svi pridržavamo. Ko neće da se igra po pravilima, ne samo što neće moći da se igra sa drugima, nego će biti i kažnjen. Može npr. da ide u zatvor.

Sa jogom nije baš tako dramatično, pa je posledica da taj dogovor o minimumu standarda ponekad i ne urodi plodom. 

Nemačka je dobar primer kako stvari dobro funkcionišu. Prva dobra stvar je da gotovo sva zdravstvena osiguranja – a kaže se da Nemačka ima odličan zdravstveni sistem – prihvataju i definišu jogu kao prevenciju. Takva odluka je doneta na osnovu velikog broja naučnih istraživanja kojima su tema bile dobrobiti joge. To je jedan od dobrih primera kako funkcioniše nauka u službi učitelja joge.

U realnom životu to znači da će vam većina osiguravajućih kuća nadoknaditi do 80% novca plaćenog za časove joge. Međutim, da bi dobili taj otpis” troškova, vi morate da odete kod učitelja koji ispunjava veoma visoke standarde. Najzanimljivije od svega je što ti standardi nisu propisani od strane udruženja učitelja joge. Ne! Oni su propisani upravo od strane udruženja osiguravajućih kuća. U tome leži ta divna kvaka zrelog demokratskog društva i postojanja kontrolnih mehanizama. Dakle da, postoje udruženja učitelja joge koje su manje ili više strogo definisala pravila. Ali još jedno veće DA!, postoje i druga udruženja kao mehanizmi kontrole, koja ne favorizuju ni jedno udruženje učitelja nego postavljaju još stroža pravila itd. Zbog toga ovde i postoje kako i nacionalne tako i internacionalne organizacije i savezi učitelja koji slobodno funkcionišu i konkurišu jedni drugima ponudom kvalitetne nastave, dobrih nastavnika itd.

Dakle u suštini je titula učitelja joge slična tituli umetnika. Ne postoji instanca koja odlučuje ko je umetnik, a ko nije. O tome odlučuje publika. Neko može da bude diplomirani glumac ili pijanista, ali to samo znači da je savladao glumačke odnosno tehnike sviranja klavira. Tako je i sa jogom i situacije će verovatno zauvek ostati takva jer je jogu teško smestiti u samo jednu fijoku.

Zašto odnosno čemu onda nauka u službi učitelja joge?

Odgovor na ovo pitanje se za mene lično nalazi se u potrebi da legitimizujem ovo što radim. Da tome dam solidnu bazu, širinu, dubinu i smisao. Druge ljude verovatno pokreću druge stvari. Mene je to stimulisalo da, osnivajući Minimal jogu, nauku i naučni metod stavim u službu budućih učitelja joge i iskoristim ih kao jedan od definišućih principa Minimal joge. Ja sam duboko uveren u to da nauka oslobađa (ne samo) jogu od praznoverja i zloupotrebe moći (raznih gurua).

Nauka u sluzbi ucitelja joge

To, između stalog, konkretno znači da će svi polaznici Minimal joga škole i budući učitelji tokom našeg kursa za instruktore joge, biti upoznati sa tim kako funkcioniše naučni metod i stimulisani da rade po datim principima. Osnovni cilj nam je da naučimo buduće učitelje joge kako da kritički razmišljaju i da se tako odnose i prema jogi, da preispituju tzv. jogijske autoritete, da razdvoje bitno od nebitnog, da provere informaciju iz više izvora i prepoznaju kvalitet istih. E pošto smo se odlučili za takav pristup, najbolji način da se tako nešto postigne jeste primena naučnog metoda.  

Nauka u službi učitelja joge ili lako funkcioniše naučni metod?

Naučni metod funkcioniše u sedam koraka.

Prvi korak je prepoznavanje problema i želja da se isti reši, odnosno da se pronađe odgovor na pitanje koje čoveka muči. U onom gorepomenutom tekstu sam na primeru naše Jelene pokazao kako taj proces od sedam koraka izgleda.

Detaljnije o Jeleni, njenom problemu i načinu na koji ga rešava možete čitati u tekstu koji se baš bavi tom tematikom i nalazi se na sledećem linku: Naučni metod i kurs za instruktore joge – Jelena kao jogina, istraživačica i naučnica

Scroll to top