Osam krakova joge | 2.28 – 2.29 |

2.28 Različiti aspekti joga prakse skidaju nejasnoće sa znanja i donose nam svest o razlici.

2.29 Osam je aspekata joge: opšta (suzdržavanja) i lična pravila (pridržavanja), položaj tela, kontrola daha, kontrola čula, koncentracija, meditacija i usredsređenost.


Osam krakova joge | 2.28 – 2.29 | su aspekti joge

Za razliku od sedam koraka do slobode, Patanđali je vrlo eksplicitan kada su u pitanju osam aspekata jogijske prakse kao mogućnost uklanjanja smetnji i prepreka na putu ka mirnom umu, odnosno spoznaji, odnosno samorealizaciji… drugim rečima ka srećnom i ispunjenom životu

U osam aspekata joge, to jest jogijskih praksi Patandjali ubraja:

  1. opšta pravila (suzdržavanja) – jame,
  2. lična pravila (pridržavanja) – nijame,
  3. položaj tela – asana,
  4. kontrola daha – pranajama,
  5. kontrola čula – pratjahara,
  6. koncentracija – darana,
  7. meditacija – dijana, i
  8. usredsređenost – samadi.

Ovo je najpopularniji deo joga sutri, koji je već milion puta prežvakan. Da, vrlo je važan, to ne spori niko, ali ništa više ili manje važan od ostatka zbirke. Odomaćilo se da se na našem jeziku kaže krakova, ali sam mišljenja da krakovi vode u različitim pravcima, dok je ovde reč o aspektima, elementima, dimenzijama, segmentima, stupnjevima… jedne te iste metode koja bi trebalo da vodi oslobođenju. 

Objašnjenje o tome šta koji aspekt sadrži dolazi nam u narednim sutrama.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top