Pranajama ili disanje u jogi | 2.49 – 2.53 |

2.49 Pranajama je kontrola disanja tj. razdvajanje udaha i izdaha.
2.50 Kontrola disanja uključuje udisaj, izdisaj i pauzu, koje definiše mesto, vreme i broj, a može biti kratkotrajna i dugotrajna.
2.51 Četvrta dimenzija briše granice između spoljašnjeg i unutrašnjeg.
2.52 Tako se uklanja pokrov sa svetlosti znanja,
2.53 i um je spreman za koncentraciju.


Disanje u jogi | 2.49 – 2.53 |

Nakon nalaženja položaja u kojem je telo potpuno opušteno i nakon što smo prihvatili beskraj i prestali da razmišljamo o različitim temama, Patanđali nam predlaže da se pozabavimo i kontrolom, odnosno osvešćivanjem disanja. To je druga stanica na delu puta u kojem se bavimo čovekom kao telesnim bićem.
Za početak osvešćujemo razliku razliku između udaha od izdaha. Oslanjajući se direktno na tu razliku pokupavamo da osetimo dubinu svakog udaha, njegovo trenutno mesto u telu, pravac kretanja i mesto mirovanja. Pored toga možemo udisaje i izdisaje možemo i brojati. 

Patanađali kaže da ograničenja ne postoje samo za četvrtu dimenziju daha. Međutim on nigde ne elaborira šta podrazumeva pod tim. Neki prevodioci. i prevoditeljice rade sa pretpostavkom, i ja bih se složio sa tim, da je u pitanju trenutak u kojem smo toliko fokusirani na dah prestajemo da pravimo razliku između udaha, zadržavanja i izdaha, kao tri dimenzije i postajemo jedno sa disanjem u smislu da smo do te mere uključeni u proces da ga u datom trenutku takoreći živimo.

Baveći se disanjem na ovako intenzivan način mi se zapravo detaljno upoznajemo sa jednim fundamentalnim procesom koji nas prati kroz ceo život. A upoznajući, saznavajući taj proces nastavljamo sa uklanjanjanjem neznanja i pripremamo se za sledeći korak na jogijskom putu, pripremajući um na nove izazove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top