Participacija, odnosno zašto i kako da učestvujete u rešavanju društvenih problema!

Naša društvenost je jedan od preduslova da preživimo kao vrsta. Ona je naša nasušna, evolutivna potreba. Rezultat nagona za životom. Doduše, društvene grupe danas izgledaju dramatično drugačije nego onomad. U međuvremenu smo oformili (a mnoge su i propale) carevine, kraljevine, sultanate, nacije, države, organizacije, komšiluke, timove… I naravno, ništa od toga ne funkcioniše uvek...

Imam jedan san! – Martin Luter King*

* Umesto preciznog prevoda Imam jedan san! – Martin Luter King, mišljenja sam da je u kontekstu borbe za građanska prava, a i u duhu srpskog jezika, svrsishodnije koristiti iskaz “Sanjam!”. Malo više informacija o životu i radu Martina Lutera Kinga, borca za građanska prava i nosioca nobelove nagrade možete pročitati na vikipediji, ovde....

Tok misli ka slobodi | 4.27 – 4.28 |

4.27 Predstave iz podsvesti prekidaju tok misli ka slobodi. 4.28 I one se uklanjaju kao i smetnje. Tok misli ka slobodi | 4.27 – 4.28 | Ni ovde stvarno ne znam šta da objašnjavam, kada je sve kristalno jasno. Na putu ka slobodi, s vremena na vreme nam iskaču i razne predstave, a ne...

Misli | 4.18 – 4.26 |

4.18 Tokovi misli pripadaju misliocu, on im je večni gospodar. 4.19 Tokovi misli ne mogu sami sebe objasniti, oni su objekti. 4.20 Misli ne mogu istovremeno biti objekt i imati objekt. 4.21 Ako bi jedna misao bila objekt druge misli, svest bi se bezgranično sužavala i sve bi se zamutilo. 4.22 Suštinska spoznaja, ona...

Realnost stvari i misli | 4.12 – 4.17 |

4.12 Prošlost i budućnost su drugačije od sadašnjosti i vidljive su u razlikama u brzini i pravcu promena osobina. 4.13 Ove osobine, vidljive ili dubinske, određene su materijalnim silama. 4.14 Realnost stvari postoji i vidi se upravo u stalnosti promene ovih sila. 4.15 Realnost stvari i realnost pogleda na njih su različite. 4.16 Stvar...

Postupci i njihove posledice | 4.7 – 4.11 |

4.7 Jogijski postupci nisu ni dobri ni zli, postupci drugih su trojaki. 4.8 Postupci ostavljaju posledice na osobine. 4.9 Veza i međusobni uticaj upamćenog i podsvesnih utisaka su stalni, iako na njih mogu uticati oblik, vreme i mesto rođenja. 4.10 Podsvest je večna jer je i čežnja za životom večna. 4.11 Podsvest je plod...

Moje misli i ja | 4.4 – 4.6 |

4.4 Tokove misli određuje ego. 4.5 Misli je mnogo, ali im je jedna svest izvor. 4.6 Samo misli nastale u meditaciji ne ostavljaju tragove. Moje misli i ja | 4.4 – 4.6 | U ovom delu se dešava radikalni iskorak, zaokret, prekretnica… nazovite to kako god hoćete. Da tokove misli sada na prvom mestu...

Ono što poseješ… | 4.1 – 4.3 |

4.1 Vanserijske moći nam dolaze rođenjem, korišćenjem biljaka, recitovanjem mantri, samodisciplinom i usredsređenošću. 4.2 Rođenje u drugačijem obliku života u vezi je sa raznovrsnošću prirode, materijalnog sveta. 4.3 Lični postupci i posledice ne utiču na prirodna kretanja. Oni su stvar izbora i mogu ukloniti smetnje. Kao zalivanje bašte. Ono što poseješ… | 4.1 –...

Održavanje vrhunske veštine | 3.50 – 3.55 |

3.50 Nevezivanje čak i za ovakve moći, uništava korene svih nečistoća i donosi nam slobodu. 3.51 Jednom kada dostignemo te visine i moći, ne treba se ponositi niti poneti uspehom, inače se vraćamo na neželjeno, pređašnje stanje. 3.52 Vrhunska veština razlikovanja posebnosti svakog trenutka, te njihovog niza, takođe donosi uvid. 3.53 Ovaj uvid donosi...

Scroll to top