Šta je MINIMALIZAM?

Šta je minimalizam je još jedno u nizu pitanje na koje postoje brojni odgovori. Ovo su neki od njih:

  • minimalizam je umetnički stil i u lepim i primenjenim umetnostima, uključujući i muziku i arhitekturu.
  • minimalizam je praktična filozfija, odnosno način života koji se drugačije naziva jednostavnim životom, odnosno na engleskom simple living
  • minimalizam je teorija tehničkih, kompjuterskih komunikacija odnosno način komuniciranja koji u fokus stavlja jasne i kratke instrukcije i dokumentovanje istih sa ciljem da se uspešno na najjednostavniji i najefikasniji način izvrši zadatak.

Pored ovih postoje i drugi pojmovi koji se mogu obeležiti ovim imenom, kao npr. minimalistička lingvistika, ali oni nisu od značaja za ono čime se ja ovde bavim. Drugim rečima: ne zanimaju me :).

Minimalizam kao način precizne komunikacije

Minimalizam kao teorija tehničke komunikacije podrazumeva korišćenje struktuiranog pisanja i tematsko, odnosno modularno, kreiranje sadržaja koji se može iznova koristiti u različitim kontekstima. Cilj je prenošenje informacije na jednostavna način bez nepotrebnih dodataka, konstantno se stavljajući u ulogu kranjeg korisnika, odnosno uvažavajući korisnikov način mišljenja i obrade informacija. Moguće greške tokom procesa komunikacije se posmatraju kao prilike za učenje i ispravke, a ne kao greške.

Džon Kerol, informatičar i teoretičar minimalizma u komunikaciji informacionih sistema oslanja se u najvećoj meri na istraživanja u oblasti kognitivnih nauka. Njegov glavni argument je da bi materijale i sadržaje trebalo formulisati u kratkim crtama sa fokusomi na konkretne zadatke i probleme, a ne u dugačkim dokumentima i tekstovima. Osnovni cilj je olakšavanje izvršenja određenog zadatka kroz konkretne instrukcije, predstavljene na sistematičan način.

Minimalizam kao umetnički izraz

Minimalizam je kao umetnički izraz našao svoje mesto u različitim umetničkim formama. Ima ga u lepim umetnostima, u arhitekturi i primenjenim umetnostima, a ima ga i u muzici.

Gde god da je, osnovna ideja minimalizma je da pokaže suštinu, odnosno osnovni oblik stvari bez ukrasa i dodataka.

Koren minimalizma u arhitekturi je škola dizajna i arhitekture Bauhaus, nastala 1919 u Vajmaru u Nemačkoj. Školu je osnovao Valter Gropijus, arhitekta, sa namerom da ujedini lepe i primenjene umetnosti.

Kada su u pitanju lepe umetnosti, stil je nastao u Americi nakon drugog svetskog rata, a vrhunac popularnosti dosegao je tokom 60ih i 70ih godine XX veka. Donald Džad, Den Flavin, Iv Klajn su neki od umetnika koji su stvarali inspirisani minimalističkim principom.

Najpoznatija imena koja se vezuju za minimalizam u muzici su Džon Adams, Filip Glas i Majkl Nojman. Ja bih ovoj listi dodao i Erik Satija.

Minimalizam kao način života

Premisao minimalizma kao načina života podrazumeva pojednostavljenje sopstvenih životnih potreba. Jedan od prvih koraka ka tome je umanjenje poseda, odnosno redukcija broja objekata koje čovek poseduje. Osnovni kriterijum kojim bi se trebalo voditi je: korisnosti. Drugim rečima, zapitaš se: treba li meni ovo uopšte? Danas se sve više priča o budućnosti minimalističkog načina života u kojoj je cilj samodovoljnost, kao sposobnosti da se živi bez (pre)čestog kontakta sa drugima. To uključuje i samoodrživost kao samostalno obezbeđivanje resursa neophodnih za život.

Za razliku od života u siromaštvu minimalistički odnosno jednostavan način života je stvar izbora, odnosno svesna odluka pojedinca, a ne splet okolnosti.

Dakle, šta je minimalizam?

Možda je kao najbolji odgovor na pitanje šta je minimalizam, reći: minimalizam je puno toga, ali je osnovna ideja iza svih koncepata minimalizma usmeravanje fokusa na suštinu stvari.

Scroll to top