Vežbom i nevezivanjem smirujemo um – 1.12 – 1.16

1.12 Tokove misli smirujemo vežbom i nevezivanjem.
1.13 Vežba je rad na smirivanju tokova misli.
1.14 Dugoročna, neprekidna i posvećena vežba je stabilna.
1.15 Nevezivanje (ravnodušnost) je nadvladavanje želje za čulnim objektima.
1.16 Vrhunsko nevezivanje je potpuna pobeda nad željom za materijalnim i rezultat je spoznaje razlike između materijalnog i nematerijalnog sveta.


Vežbom i nevezivanjem smirujemo um | 1.12 – 1.16 |

Sada kada znamo šta je joga, kao i kakve sve misli postoje, red je i da naučimo kako da spojimo ova dva znanja i smirimo um*. Za potrebe tog posla Patandjali nam nudi dva načela, dve neizostavne komponente smirivanja tokova misli: vežbu i nevezivanje.

On prvo vežbu definiše kao predan rad na smirivanju tokova misli. Kao kontinuiranu praksu. Zatim kaže da redovnost, trajnost i posvećenost donose stabilnost i to ne samo vežbi, odnosno praksi, nego po inerciji i samom toku misli, odnosno nama. Patanđali nam ovde naravno govori o meditaciji.

Nevezivanje, sa druge strane, definiše kao kontrolu želje za posedovanjem onoga što smo videli, o čemu smo čuli, ili na neki drugi način iskusili. Dakle, kao generalno nevezivanje za čulna iskustva i želje.

Po tom ključu, za njega je vrhunsko nevezivanje totalna pobeda nad bilo kakvom željom za posedovanjem i kao takva plod je spoznaje suštinske razlike između materijalnog i nematerijalnog sveta **.


* “miran um” i “miran tok misli” koristim kao sinonime zbog lakšeg razumevanja.
** Sećate se da smo u prvom naletu svet podelili na purušu i prakrti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top