Pet vrsta misli – Joga sutre 1.5 – 1.6

Nakon što nam je objasnio da je joga zaustavljanje tokova misli, Patanđali u naredne dve sutre objašnjava koje sve to vrste misli postoje. On ni jednog trenutka ne kaže da su misli loše ili dobre. Tu crno-belu sliku, da nešto mora biti ili ovako ili onako već na početku ostavite po strani. Moj predlog...

Patandjali, šta je joga? – Joga sutre 1.1 – 1.4

Sa ove četiri rečenice Patanđali započinje Joga sutre, zbirku iskaza koja i danas slovi za najveći autoritet u oblasti joge kao praktične filozofije. Prva sutra je uvod, najava, odnosno poziv da se fokusiramo, te da obratimo nepodeljenu pažnju na ono što sledi. U drugoj nam daje odgovor na pitanje šta je joga, koju definiše kao metod...

Miran um i usredsređenost | 1.41 – 1.51 |

1.41 Miran tok misli čist je kao dragi kamen i jasno pokazuje posmatrača, posmatranje i posmatrano, kao i veze i razlike među njima. 1.42 Predstave – bazirane samo na rečima – uznemiruju ga i zamućuju čistoću. 1.43 Kada nestanu sećanja i um se oslobodi predstava, spoznaje se suština posmatranog, bez uticaja sa strane. 1.44...

Drugi putevi ka mirnom umu | 1.33 – 1.40 |

1.33 Do mirnog uma stižemo ljubaznošću, saosećanjem, radošću, i ravnodušnošću prema dobru i zlu, dobitku i gubitku. 1.34 Osvešćivanjem izdaha i zadržavanja daha. 1.35 Um smirujemo i usmeravanjem pažnje na jedno, trenutno čulno iskustvo. 1.36 ili na blistavi spokoj, oslobođen od patnje, 1.37 nevezivanjem za čulne želje, 1.38 razmišljanjem o snovima, 1.39 meditacijom na...

Prepreke na putu | 1.30 – 1.32 |

1.30 Prepreke ka mirnom toku misli su: bolest, malaksalost, sumnjičavost, bezobzirnost, lenjost, rasejanost, pogrešna perspektiva, nepostojanost i nestabilnost. 1.31 Pratnja su im: patnja, potištenost, drhtavica, loš udah i izdah. 1.32 Da bismo ih otklonili, vežbamo fokus. Prepreke na putu | 1.30 – 1.32 | Na putu ka mirnom umu, a zatim i spoznaji, samorealizaciji…...

Put vere i poverenja | 1.23 – 1.29 |

1.23 Spoznaja se može dostići i predavanjem Apsolutnom. 1.24 Apsolutno je drugačije od svega. Ono je netaknuto smetnjama, postupcima i njihovim posledicama, kao i namerama. 1.25 Neprikosnoveni je nosilac klice sveznanja. 1.26 Netaknuto vremenom, ono je učitelj svih učitelja. 1.27 Zvuk mu je odjek sloga OM. 1.28 Ponavljanjem sloga OM ono se otkriva. 1.29...

Kako smiriti um? | 1.12 – 1.22 |

1.12 Tok misli – to jest um – smirujemo vežbom i nevezivanjem. 1.13 Vežba je praksa, rad na smirivanju toka misli. 1.14 Dugoročna, neprekidna i posvećena praksa daje stabilnost. 1.15 Nevezivanje je nadvladavanje želje za čulnim objektima. 1.16 Vrhunsko nevezivanje je pobeda nad željom za materijalnim i rezultat je spoznaje razlike između materijalnog i...

Pet vrsta misli | 1.5 – 1.11 |

1.5 Pet je vrsta misli i mogu nam biti korisne ili beskorisne. 1.6 To su: tačna znanja, pogrešna znanja, predstave, snovi i sećanja. 1.7 Tačna znanja stičemo direktnim iskustvom, ispravnim zaključivanjem i izučavanjem postojećih spisa. 1.8 Pogrešna znanja nisu utemeljenja u stvarnosti. 1.9 Predstave se baziraju samo na rečima. 1.10 Snovi su za misli...

Patanđali, šta je joga? | 1.1 – 1.4 |

1.1 Sada počinjemo sa učenjem joge.1.2 Joga je smirivanje tokova misli.1.3 Tako upoznajemo svoju suštinu.1.4 Inače se poistovećujemo sa mislima. Patanđali, šta je joga? – Joga sutre 1.1 – 1.4 Sa ove četiri rečenice naš komšija Patanđali započinje Joga sutre, zbirku koja i dan danas važi za najveći autoritet u oblasti joge kao praktične...

Scroll to top