Temelji

Participacija, odnosno zašto i kako da učestvujete u rešavanju društvenih problema!

Naša društvenost je jedan od preduslova da preživimo kao vrsta. Ona je naša nasušna, evolutivna potreba. Rezultat nagona za životom. Doduše, društvene grupe danas izgledaju dramatično drugačije nego onomad. U međuvremenu smo oformili (a mnoge su i propale) carevine, kraljevine, sultanate, nacije, države, organizacije, komšiluke, timove… I naravno, ništa od toga ne funkcioniše uvek kao… Continue reading

Imam jedan san! – Martin Luter King*

* Umesto preciznog prevoda Imam jedan san! – Martin Luter King, mišljenja sam da je u kontekstu borbe za građanska prava, a i u duhu srpskog jezika, svrsishodnije koristiti iskaz “Sanjam!”. Malo više informacija o životu i radu Martina Lutera Kinga, borca za građanska prava i nosioca nobelove nagrade možete pročitati na vikipediji, ovde. U… Continue reading

Kritičko mišljenje za jogine i jogiće 1. deo

Čemu služi ovaj tekst?   Tekst pred vama sam namenio joginama i jogijima koji podučavaju i u potrazi su za novim znanjima. Glavna tema brošure je kritičko mišljenje (KM) i alati potrebni za njegov razvoj. Ideja vodilja mi je bila da vam tekst služi kao ispomoć kod osmišljavanja časova i kurseva, čitanja, analize i pisanja tekstova,… Continue reading

Kritičko mišljenje za jogine i jogiće 2. deo

Osam elemenata mišljenja  Model koji ovde koristim, preporučen od strane Fondacije za kritičko mišljenje, deli mišljenje na osam sastavnih elemenata: problem, odnosno tema ili pitanje koje nas muči, namera koja nas vodi, odnosno svrha i cilj, šta mi to hoćemo, informacije koje su nam dostupne i koje koristimo, tumačenje dostupnih informacija koje koristimo, koncepti, odnosno… Continue reading

Kritičko mišljenje za jogine i jogiće 3. deo

Devet intelektualnih normi Univerzalne intelektualne norme su standardi koje primenjujemo prilikom procene kvaliteta nekog mišljenja, ideje, problema, situacije itd. VEOMA VAŽNO: mi ne procenjujemo ljude, odnosno da li je neko dobar čovek, nego kakvi su argumenti koje koristi! Ovo je jako važno da zapamtimo, jer ima puno dobrih ljudi koji imaju loše argumente i loših… Continue reading

Kritičko mišljenje za jogine i jogiće 4. deo

Osam intelektualnih vrlina Osam vrlina koje bi u kontekstu intelektualne rasprave trebalo da osnažujemo: 1) skromnost, 2) hrabrost, 3) saosećanje, 4) nezavisnost, 5) iskrenost, 6) upornost, 7) poverenje u razum i logiku i 8) pravednost. Skromnost  Svest o granicama sopstvenog znanja i prepoznavanje situacija u kojima nas egoizam vodi u samozavaravanje su zlata vredni. Hajde… Continue reading

Šta je joga? Moja perspektiva

Odgovor na pitanje šta je joga je i lak i težak. Lak je kada odlučiš da se držiš činjenica, odnosno kada odustaneš od mistifikacija i suvišnih narativa. Težak je kada kreneš u potragu i shvatiš da je danas dostupno toliko, najblaže rečeno, neproverenih informacija, da ti je potrebno više vremena za probrati šta ćeš čitati,… Continue reading

Šta je minimalizam

Šta je minimalizam je još jedno u nizu pitanja na koje postoje brojni odgovori. Ovo su neki: minimalizam je umetnički stil i u lepim i primenjenim umetnostima, uključujući i muziku i arhitekturu; minimalizam je praktična filozfija, odnosno način života koji se drugačije naziva jednostavnim životom, odnosno na engleskom simple living; minimalizam je teorija tehničkih, kompjuterskih komunikacija… Continue reading

Niklas Luman

  Niklas Luman, sociolog i teoretičar društva.  „Ein soziales System kommt zustande, wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen.“ Luhmann: Ökologische Kommunikation. 1. Auflage. Westdeutscher Verlag, Opladen 1986, S. 269. Continue reading

Scroll to top