Konačno, sloboda | 4.29 – 4.34 |

4.29 Onaj koji ne čezne čak ni za plodovima usredsređenosti dostiže visine večne vrline.4.30 To otklanja sve smetnje i posledice postupaka.4.31 Tu, gde se sve što nesavršenosti pokrivaju otkriva, beskrajnom znanju malo toga je nedostižno.4.32 Tu je i kraj nizu materijalnih promena u svetu, jer im je svrha ispunjena.4.33 Taj se niz razvijao kroz...

Tok misli ka slobodi | 4.27 – 4.28 |

4.27 Predstave iz podsvesti prekidaju tok misli ka slobodi.4.28 I one se uklanjaju kao i smetnje. Tok misli ka slobodi | 4.27 – 4.28 | Ni ovde stvarno ne znam šta da objašnjavam, kada je sve kristalno jasno. Na putu ka slobodi, s vremena na vreme nam iskaču i razne predstave, a ne samo...

Kome pripadaju misli? | 4.18 – 4.26 |

4.18 Tokovi misli pripadaju misliocu, on im je večni gospodar.4.19 Tokovi misli ne mogu sami sebe objasniti, oni su objekti.4.20 Misli ne mogu istovremeno biti objekt i imati objekt.4.21 Ako bi jedna misao bila objekt druge misli, svest bi se bezgranično sužavala i sve bi se zamutilo.4.22 Suštinska spoznaja, ona trenutna i bez tragova,...

Realnost stvari i misli | 4.12 – 4.17 |

4.12 Prošlost i budućnost su drugačije od sadašnjosti i vidljive su u razlikama u brzini i pravcu promena osobina.4.13 Ove osobine, vidljive ili dubinske, određene su materijalnim silama.4.14 Realnost stvari postoji i vidi se upravo u stalnosti promene ovih sila.4.15 Realnost stvari i realnost pogleda na njih su različite.4.16 Stvar postoji nezavisno od pogleda,...

Postupci i posledice – Joga sutre | 4.7 – 4.11 |

4.7 Jogijski postupci nisu ni dobri ni zli, postupci drugih su trojaki.4.8 Postupci ostavljaju posledice na osobine.4.9 Veza i međusobni uticaj upamćenog i podsvesnih utisaka su stalni, iako na njih mogu uticati oblik, vreme i mesto rođenja.4.10 Podsvest je večna jer je i čežnja za životom večna.4.11 Podsvest je plod prožimanja uticaja uzroka i...

Moje misli i ja – Joga sutre | 4.4 – 4.6 |

4.4 Tokove misli određuje ego.4.5 Misli je mnogo, ali im je jedna svest izvor.4.6 Samo misli nastale u meditaciji ne ostavljaju tragove. Moje misli i ja | 4.4 – 4.6 | U ovom delu se dešava radikalni iskorak, zaokret, prekretnica…. Da tokove misli sada na prvom mestu određuje ego, koji je ranije bio samo...

Ono što poseješ… – Joga sutre | 4.1 – 4.3 |

4.1 Vanserijske moći nam dolaze rođenjem, korišćenjem biljaka, recitovanjem mantri, samodisciplinom i usredsređenošću.4.2 Rođenje u drugačijem obliku života u vezi je sa raznovrsnošću prirode, materijalnog sveta.4.3 Lični postupci i posledice ne utiču na prirodna kretanja. Oni su stvar izbora i mogu ukloniti smetnje. Kao zalivanje bašte. Ono što poseješ… | 4.1 – 4.3 |...

Joga sutre – 4. poglavlje: Oslobođenje

Četvrto poglavlje „Oslobođenje”, ili „Sloboda” ko više voli, počinje listom dodatnih načina koji donose vanserijske moći kao i materijalnosti sveta | 4.1 – 4.3 |. Pored toga, pažnja se poklanja i misliocu kao izvoru tokova misli, te posledicama, odnosno mogućem uticaju misli na život(e) | 4.4 – 4.6 |. Pored misli Patanđali se naravno bavi...

Scroll to top